O nas

Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego – (PTSR) to jedyna szczecińska  organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo powstało w maju 1995 roku, jako oddział wojewódzki PTSR w Szczecinie z inicjatywy chorych i ich rodzin. Towarzystwo działa w oparciu o statut Rady Głównej w Warszawie. Celem towarzystwa jest zrzeszanie chorych na SM, dążenie  do poprawy ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zaktywizowania ich do uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zdrowotnym i kulturalnym. Wspieranie i informowanie ich o możliwościach wykorzystania różnych możliwych terapii między innymi rehabilitacji, wizualizacji, psychologii, likwidowanie barier psychiczno-społecznych. Wyzwalanie inicjatyw w chorych na SM w kierunku jak najbardziej wszechstronnej ich rehabilitacji i leczenia rozumianego jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego stara  się reprezentować interesy chorych w kraju i na arenie międzynarodowej.