Kontakt

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział Wojewódzki w Szczecinie
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin

Tel.(+91)434-80-94

e-mail: szczecin@ptsr.org.pl

http://ptsr.szczecin.pl/